கருணாநிதி சட்டசபைக்கு வர வேண்டும் என்கிற ஜெயலலிதாவின் பேச்சு பற்றி  மக்கள் கருத்து

கருணாநிதி சட்டசபைக்கு வர வேண்டும் என்கிற ஜெயலலிதாவின் பேச்சு பற்றி மக்கள் கருத்து

“பயந்து ஓடாமல் கருணாநிதி சட்டசபைக்கு வந்து பதிலளிக்க வேண்டும்” என்கிற முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கருத்து பற்றி தமிழக மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் ?

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Mettur GH Eye surgery issue : 8 people being treated at Coimbatore | News7 Tamil

Mettur GH Eye surgery issue : 8 people being treated at Coimbatore | News7 Tamil

Mettur GH Eye surgery issue : 8 people being treated at Coimbatore | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

People stage protest against Mettur GH after 10 people loses eyesight | News7 Tamil

People stage protest against Mettur GH after 10 people loses eyesight | News7 Tamil

People stage protest against Mettur GH after 10 people loses eyesight | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

10 people loses eye sight after undergoing cataract surgery at Mettur GH | News7 Tamil

10 people loses eye sight after undergoing cataract surgery at Mettur GH | News7 Tamil

10 people loses eye sight after undergoing cataract surgery at Mettur GH | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

EU referendum: What happens if the UK leaves the EU? | News7 Tamil

EU referendum: What happens if the UK leaves the EU? | News7 Tamil

EU referendum: What happens if the UK leaves the EU? | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Gold price adjusted 17 times, rises to B22,200 : reporter update | News7 Tamil

Gold price adjusted 17 times, rises to B22,200 : reporter update | News7 Tamil

Gold price adjusted 17 times, rises to B22,200 : reporter update | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Madras HC rejects SVS colleges petition to reopen the college : reporter update | News7 Tamil

Madras HC rejects SVS colleges petition to reopen the college : reporter update | News7 Tamil

Madras HC rejects SVS colleges petition to reopen the college : reporter update | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

அண்ணா பல்கலைக்கழக கலந்தாய்வில் குளறுபடி என பெற்றோர் புகார் | News7 Tamil

அண்ணா பல்கலைக்கழக கலந்தாய்வில் குளறுபடி என பெற்றோர் புகார் | News7 Tamil

அண்ணா பல்கலைக்கழக கலந்தாய்வில் குளறுபடி என பெற்றோர் புகார் | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Law and order in Tamil Nadu has steadily deteriorated : Vaiko | News7 Tamil

Law and order in Tamil Nadu has steadily deteriorated : Vaiko | News7 Tamil

Law and order in Tamil Nadu has steadily deteriorated : Vaiko | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

CITU members protest in Chennai over permanent employment | News7 Tamil

CITU members protest in Chennai over permanent employment | News7 Tamil

CITU members protest in Chennai over permanent employment | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Activist urges govt to save dying art of wood carving | News7 Tamil

Activist urges govt to save dying art of wood carving | News7 Tamil

Activist urges govt to save dying art of wood carving | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Rail passengers request to fix CCTV Cameras in Nungambakkam railway station | News7 Tamil

Rail passengers request to fix CCTV Cameras in Nungambakkam railway station | News7 Tamil

Rail passengers request to fix CCTV Cameras in Nungambakkam railway station | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Sudden typhoon damages refugee camps at Oddanchatram | News7 Tamil

Sudden typhoon damages refugee camps at Oddanchatram | News7 Tamil

Sudden typhoon damages refugees camps at Oddanchatram | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Girl stabbed to death at Nungambakkam railway station : reporter update | News7 Tamil

Girl stabbed to death at Nungambakkam railway station : reporter update | News7 Tamil

Girl stabbed to death at Nungambakkam railway station : reporter update | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Anna University counselling begins : Reporter update | News7 Tamil

Anna University counselling begins : Reporter update | News7 Tamil

Anna University counselling begins : Reporter update | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Activist urges archaeologists to save ancient rock arts craved in Kothagiri mountain | News7 Tamil

Activist urges archaeologists to save ancient rock arts craved in Kothagiri mountain | News7 Tamil

Activist urges archaeologists to save ancient rock arts craved in Kothagiri mountain | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Decomposing body of 4 peoples found inside a house at Royapettah | News7 Tamil

Decomposing body of 4 peoples found inside a house at Royapettah | News7 Tamil

Decomposing body of 4 peoples found inside a house at Royapettah | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

45 days old baby dies after routine vaccinations at Coimbatore | News7 Tamil

45 days old baby dies after routine vaccinations at Coimbatore | News7 Tamil

45 days old baby dies after routine vaccinations at Coimbatore | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

The politics over mayoral election in Tamil Nadu : G Ramakrishnan | News7 Tamil

The politics over mayoral election in Tamil Nadu : G Ramakrishnan | News7 Tamil

The politics over mayoral election in Tamil Nadu : G Ramakrishnan | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

3 arrested after attempt murder of call taxi driver at Kodaikkanal | News7 Tamil

3 arrested after attempt murder of call taxi driver at Kodaikkanal | News7 Tamil

3 arrested after attempt murder of call taxi driver at Kodaikkanal | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Trapped bear at Kalakkad left alone at Koovapatti forest area | News7 Tamil

Trapped bear at Kalakkad left alone at Koovapatti forest area | News7 Tamil

Trapped bear at Kalakkad left alone at Koovapatti forest area | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Businesswoman kidnapped in Namakkal ; 3 kidnappers arrested | News7 Tamil

Businesswoman kidnapped in Namakkal ; 3 kidnappers arrested | News7 Tamil

Businesswoman kidnapped in Namakkal ; 3 kidnappers arrested | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

2 year old child dies after wrong medical treatment at Periyakulam | News7 Tamil

2 year old child dies after wrong medical treatment at Periyakulam | News7 Tamil

2 year old child dies after wrong medical treatment at Periyakulam | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில்  இளம்  பெண் படுகொலை | நியூஸ்7 தமிழ்

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் இளம் பெண் படுகொலை | நியூஸ்7 தமிழ்

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் இன்று காலை தனியார் நிறுவன ஊழியர் பெண் படுகொலை

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Arrest warrant issued for T. P. M. Mohideen Khan | News7 Tamil

Arrest warrant issued for T. P. M. Mohideen Khan | News7 Tamil

Arrest warrant issued for T. P. M. Mohideen Khan | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Madras HC seeks explanations from Centre and state govt over Tamil women stranded in Oman

Madras HC seeks explanations from Centre and state govt over Tamil women stranded in Oman

Madras HC seeks explanations from Centre and state govt over Tamil women stranded in Oman | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Madras HC questions police dept over missing case of producer Madhan | News7 Tamil

Madras HC questions police dept over missing case of producer Madhan | News7 Tamil

Madras HC questions police dept over missing case of producer Madhan | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Anna University is ready and all set for counselling : Indumathi | News7 Tamil

Anna University is ready and all set for counselling : Indumathi | News7 Tamil

Anna University is ready and all set for counselling : Indumathi | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

NLC employees union announces protest against NLC on July 4th | News7 Tamil

NLC employees union announces protest against NLC on July 4th | News7 Tamil

NLC employees union announces protest against NLC on July 4th | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Madurai police’s mobile application for women’s safety | News7 Tamil

Madurai police’s mobile application for women’s safety | News7 Tamil

Madurai police’s mobile application for women’s safety | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Tamil Nadu’s coastal areas to get rain in another 24 hours : MET | News7 Tamil

Tamil Nadu’s coastal areas to get rain in another 24 hours : MET | News7 Tamil

Tamil Nadu’s coastal areas to get rain in another 24 hours : MET | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

NLC holds negotiation talks with employees at Chennai : reporter update | News7 Tamil

NLC holds negotiation talks with employees at Chennai : reporter update | News7 Tamil

NLC holds negotiation talks with employees at Chennai : reporter update | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Dharapuram student secures 200 out of 200 cut off marks in Anna university engineering merit list

Dharapuram student secures 200 out of 200 cut off marks in Anna university engineering merit list

Dharapuram student secures 200 out of 200 cut off marks in Anna university engineering merit list | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Advocates boycott courts and protest at Egmore over attack against lawyers | News7 Tamil

Advocates boycott courts and protest at Egmore over attack against lawyers | News7 Tamil

Advocates boycott courts and protest at Egmore over attack against lawyers | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.

Opposition walks out in Assembly over Katchatheevu issue | News7 Tamil

Opposition walks out in Assembly over Katchatheevu issue | News7 Tamil

Opposition walks out in Assembly over Katchatheevu issue | News7 Tamil

Subscribe : https://bitly.com/SubscribeNews7Tamil

Facebook: http://fb.com/News7Tamil
Twitter: http://twitter.com/News7Tamil
Website: http://www.ns7.tv

News 7 Tamil Television, part of Alliance Broadcasting Private Limited, is rapidly growing into a most watched and most respected news channel both in India as well as among the Tamil global diaspora. The channel’s strength has been its in-depth coverage coupled with the quality of international television production.